VLK reikt 2,7 miljoen euro uit voor kankeronderzoek

Vlaamse liga Kanker - 04 oktober 2012

4 oktober 2012 - VLK reikt 2,7 miljoen euro uit voor kankeronderzoek
Op woensdag 3 oktober reikte de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) 2,7 miljoen euro uit voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Frank Deboosere, voorzitter van Kom op tegen Kanker, en VLK-voorzitter prof. Jean-Jacques Cassiman overhandigden de laureaten hun toelage of beurs op de uitreikingsplechtigheid in De Loketten van het Vlaams Parlement. De verhalen van ondernemers zoals Tony Vandeputte, Willy Naessens en Marc Buelens over kanker maakten duidelijk dat dit soort onderzoek van levensbelang is voor patiënten.
Om het wetenschappelijk onderzoek naar kanker een duw in de rug te geven, reikte de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vandaag 2,7 miljoen euro uit. Het VLK-onderzoeksfonds betoelaagt innoverende en patiëntgerichte onderzoeksprojecten. Dit jaar steunt de VLK onderzoek naar biomerkers voor een betere beoordeling van therapierespons. De VLK reikte ook beurzen uit aan beloftevolle jonge academici. Het VLK-onderzoeksfonds wordt gespijsd met de inkomsten uit legaten en de opbrengst van de 1000 km van Kom op tegen Kanker en de actie Ven2-4Cancer.

Ondernemers getuigen over kanker

Tijdens de uitreiking getuigden bedrijfsleiders, bestuurders en notarissen over kanker. "Het nut van kankeronderzoek is voor mij heel duidelijk. Zonder dat onderzoek was ik er al niet meer”, zei Tony Vandeputte, ere-gedelegeerd bestuurder VBO. Voor kankerpatiënten en hun families is kankeronderzoek een belangrijke bron van hoop. Dankzij het werk van getalenteerde onderzoekers gingen zowel de overlevingskansen als de levenskwaliteit van patiënten er de afgelopen decennia aanzienlijk op vooruit. Dat er nog heel wat werk aan de winkel is,  blijkt uit de getuigenissen van de avond. Notaris Caroline De Cort en de ondernemers Willy Naessens en Tony Vandeputte getuigden over hun ziekte, terwijl Prof. dr. Marc Buelens en ondernemers Luc Vandewalle en Johan Willemen getuigden over de strijd van hun geliefden.

Bijna 2 miljoen euro voor onderzoek naar biomerkers voor een meer gerichte behandeling

Dit jaar kende de Vlaamse Liga tegen Kanker 1.998.000 euro steun toe aan onderzoek naar nieuwe biomerkers - dit zijn biochemische indicatoren (of tests) - die snel aangeven of een behandeling effectief is of niet. Een kankerbehandeling veroorzaakt veranderingen in de tumor en zijn micro-omgeving. Het is belangrijk dat deze veranderingen goed worden waargenomen omdat ze aangeven of de voorgeschreven behandeling al dan niet werkt. Biomerkers geven informatie over de precieze aard van die veranderingen in de tumor en zijn nabije omgeving. Door te investeren in de ontwikkeling van nieuwe biomerkers kan sneller beslist worden of een behandeling voortgezet, aangepast of door een andere behandeling vervangen moet worden. Op die manier gaat er geen kostbare tijd verloren en hoeft de patiënt de neveneffecten van een behandeling niet onnodig te ondergaan. Biomerkers maken het ook mogelijk om een effectieve behandeling op maat van de patiënt voor te schrijven zodat zijn overlevingskansen en levenskwaliteit erop vooruitgaan.
In 2013 zal de VLK het budget voor dit soort projecten verdubbelen en  4 miljoen euro ter beschikking stellen voor onderzoek naar orgaan- en weefselsparende behandelingsstrategieën.

Meer info over de onderzoeksprojecten

Uitgebreid budget voor beurzen: 695.844 euro voor jonge, beloftevolle onderzoekers

De VLK investeert ook in de toekomst van kankeronderzoek in Vlaanderen. Jonge onderzoekers die bijna klaar zijn met hun doctoraatsonderzoek of startende onderzoekers die met een goed onderzoeksvoorstel bij FWO, IWT of een andere instantie uit de boot zijn gevallen, kunnen aankloppen bij de VLK. In 2012 werden 60 aanvragen ingediend. De wetenschappelijke commissie van de VLK selecteerde de 15 beste projecten, samen goed voor 695.844 euro. Dit is een aanzienlijke uitbreiding tegenover het bedrag van 475.000 euro voor 10 beurzen vorig jaar.

Contactinformatie

Enbloc4Cycling
Enbloc4Cancer
Adres:
Groenstraat 63
3370 Boutersem
België
T: +32 473 55 02 25
E: michel.vaes@yahoo.com

- Registratie nr: 170-039-416
- BICCODE nr. : KREDBEBB
- IBAN nr. : BE 14 733-1999 999-83
 

Volg ons op facebook

Referenties