Opbrengst van ‘De 1000 km van Kom op tegen Kanker’ 2012

Kom Op Tegen Kanker - 01 juni 2012

Waarheen gaat het geld?
Met de opbrengst van acties, giften en grote projecten zoals de 1000 km, financiert Kom op tegen Kanker steevast wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek. Dat betekent onderzoek dat op een directe wijze de overlevingskansen en de levenskwaliteit van kankerpatiënten verbetert. De farmaceutische industrie heeft vaak weinig interesse in dit soort toegepast patiëntgericht onderzoek en ook de overheid stelt slecht beperkte middelen ter beschikking. Reden te meer voor Kom op tegen Kanker om dit soort onderzoek wél te steunen.

Opbrengst van ‘De 1000 km van Kom op tegen Kanker’ 2012

In 2012 gaat de opbrengst naar onderzoek naar nieuwe ‘biomerkers’. Dit zijn biochemische indicatoren (of tests) die snel aangeven of een behandeling effectief is of niet. Zo kan sneller beslist worden of een behandeling voortgezet, aangepast of door een andere behandeling vervangen moet worden. Op die manier gaat er geen kostbare tijd verloren en hoeft de patiënt de neveneffecten van een behandeling niet onnodig te ondergaan. De biomerkers maken het ook mogelijk om een effectieve behandeling op maat van de patiënt voor te schrijven zodat zijn overlevingskansen en levenskwaliteit er op vooruitgaan.

Voorbeelden:

Bij darmkankerpatiënten is de kans op herval, na een operatie, groot. Voor alle zekerheid worden al deze patiënten met chemo behandeld, met bijhorende zware nevenwerkingen. Een biomerker zou kunnen voorspellen of een patiënt al dan niet gebaat is met die extra chemobehandeling.
Veel – maar zeker niet alle – patiënten met een hoofd- en halskanker hervallen na een behandeling met radiotherapie/bestraling. Daarom wordt iedere patiënt extra intensief behandeld. Het verhoogt de kans op overleven en vermindert de kans op herval, maar is extra giftig en niet iedere patiënt heeft dit nodig. Verder onderzoek is belangrijk om na te gaan of vóór of tijdens de eerste fasen van de behandeling kan voorspeld worden hoe de tumor zal reageren bij de individuele patiënt zodat een onnodig lange en intensieve behandeling kan worden vermeden.
Neuroblastoom (NB) is een zeldzame kanker van het zenuwstelsel bij kinderen. De overlevingskansen van deze patiëntjes zijn nog steeds ontgoochelend laag. Vandaag worden ze voor de behandeling ingedeeld in een laag- en een hoogrisicogroep. Maar dat verloopt zeker niet altijd perfect. Kinderen die onterecht in de laagrisicogroep worden geclassificeerd, krijgen een te lichte behandeling. Kinderen met betere overlevingskansen, die toch in de hoogrisicogroep worden geclassificeerd, worden onnodig blootgesteld aan toxische therapie met neveneffecten op lange termijn. Er is dus nood aan onderzoek naar een objectief en accuraat classificatiesysteem voor een betere voorspelling van de prognose.

Contactinformatie

Enbloc4Cycling
Enbloc4Cancer
Adres:
Groenstraat 63
3370 Boutersem
België
T: +32 473 55 02 25
E: michel.vaes@yahoo.com

- Registratie nr: 170-039-416
- BICCODE nr. : KREDBEBB
- IBAN nr. : BE 14 733-1999 999-83
 

Volg ons op facebook

Referenties